ร้อยเอ็ด ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด

นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล (ชั้น5) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์  พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 
                  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการป้องปราม ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้///
 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag