ร้อยเอ็ด ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด เดินหน้าผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว อย่างต่อเนื่อง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ อำเภออาจสามารถ

ร้อยเอ็ด ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด เดินหน้าผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว อย่างต่อเนื่อง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ อำเภออาจสามารถ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
          22 กุมภาพันธ์ 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ฯ ลงพื้นที่ติดตามการปฎิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอาสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
         นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ เทศบาลตำบลอาจสามารถ ปฎิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี  เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่อำเภออาจสามารถ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ และมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 32 ตัว แมว จำนวน 28 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 71 ตัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอาสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด//

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag