ร้อยเอ็ด เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน เพื่อเพิ่มช่องทางช่วยเหลือชาวร้อยเอ็ดได้เดินทางกลับมารักษาตัวในภูมิลำเนาของตนเอง สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

8 กรกฎาคม 2564 ที่ บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ด และจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาด ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนสถานพยาบาลที่ใช้รองรับผู้ป่วยทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยผู้ป่วยที่พบมีทั่วทั้งประเทศ ขณะที่ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อหลายรายยังไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและเข้าไปอยู่ในความดูแลของแพทย์ ในสถานพยาบาลได้ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือและประสานงานให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ด ให้ได้เดินทางกลับมารักษาตัวในภูมิลำเนาของตนเอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้คำนึงถึงสุขภาพพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสำคัญ จึงได้เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน ซึ่งศูนย์ นี้ ได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ในการรับเรื่อง ซักถามข้อมูล ให้คำแนะนำ และชี้แจง ให้กับผู้ป่วยที่โทรมาขอความช่วยเหลือที่ประสงค์จะเดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้าน โดยผู้ป่วย หรือญาติผู้ป่วย สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-519427 หรือสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังเปิดรับบริจาค และรับสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามในจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอเชิญผู้ที่ประสงค์บริจาคสิ่งของเครื่องใช้สำหรับโรงพยาบาลสนาม สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน และจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag