ร้อยเอ็ด เตรียมการจัดงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565

12 มกราคม 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 / 2565 ที่ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร. เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม , นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด , หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  
            โดย การจัดงาน "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ประจำปี 2565 เป็นงานบุญเดือน 4 หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน ซึ่งจังหวัดร้อยเด็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมใจกันจัดขึ้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ประชาชนสำนึกในคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เผยแผ่การบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว ตลอดจน เป็นการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ยั่งยืนนาน ต่อไป
            สำหรับปี 2565 กำหนดให้จัดงานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2565 ที่ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  //


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag