ร้อยเอ็ด ชู หัวโทนโมเดล ดูแล ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

  22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนอง ดลประสิทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดร้อยเอ็ด (กต.ตร.จ.รอ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย กต.ตร.จ.รอ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
         นายสนอง  ดลประสิทธิ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวว่า จากสภาพปัญหา ในเรื่องของคดีวิกลจริต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยการนำเสนอโครงการชุมชนยั่งยืน นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา "หัวโทนโมเดล" ซึ่งเป็นรูปแบบภายใต้การบูรณาการของฝ่ายตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข และภาคีต่างๆในพื้นที่ ร่วมกันในการดูแล ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำเสนอโครงการ "โรงพักรักโรงเรียน" ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าไปสอดส่องดูแล อบรม ให้ความรู้ด้านต่างๆ ให้กับคณะครู และนักเรียน ในโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่น และความรู้สึกปลอดภัยให้กับนักเรียน และคณะครูในโรงเรียน  ทั้งนี้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางให้สถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด นำรูปแบบโครงการมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน ต่อไป///

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag