ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเปิดงานจัดนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE ตามโครงการโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบ New normal

นางนวลจันทร์  ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนางรานี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางรุ่งทิวา  ธรณี อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ประกอบการเมืองบัวรีสอร์ท และนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อำเภอปทุมรัตต์  ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE  ณ  บ้านสวนปอ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด   โดยมีนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม 
              เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (Decentralized Hand - On Program Exhibition : D - HOPE)ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน รองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้ และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป  ส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New normal ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
            โดยกิจกรรมทดสอบโปรแกรม ทั้ง 10 โปรแกรม อาทิ  แชมป์ถักใจ ถักเพื่อรัก ปักด้วยใจมอบไว้แก่กัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น บรรยากาศสวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยรอยยิ้ม มิตรไมตรี ///


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag