ร้อยเอ็ดเป็น 0 ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 274 ราย

ร้อยเอ็ดเป็น 0 ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 274 ราย

**สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด

**ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564

**วันนี้มีผู้รักษาหายกลับบ้านได้ 3 ราย (รพ.ร้อยเอ็ด 3 ราย)

**รักษาหายสะสม 256 ราย พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัว ต่อที่บ้านอีก 14 วัน และ

**ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 12 ราย

**เสียชีวิตสะสม 6 ราย

**วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น

**ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 274 ราย

**ข้อมูลการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.)

**จำนวนเป้าหมายประชากรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน 749,456 คน

**ยอดจองวัคซีน 275,008 คน (ร้อยละ 36.69)

**มียอดลงทะเบียนใน Line “ร้อยเอ็ดพร้อม” จำนวน 14,157 คน จองคิวลำดับการฉีดและหน่วยบริการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 10,720 ราย

**จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว จำนวน 48,385 โด๊ส ฉีดไปแล้ว 35,661 โด๊ส (ร้อยละ 73.7 )

**วัคซีนโควิด-19 มีจำนวนเพียงพอ ที่จะนำมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนหมอพร้อม ในเดือนมิถุนายน 2564 ขอให้ไปรับบริการได้ตามวันที่จองได้ หรือตามที่หน่วยฉีดวัคซีนแจ้งนัดหมายท่าน

**จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ผ่าน Line “ร้อยเอ็ดพร้อม” เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับท่านที่ไม่สามารถจองผ่านระบบนี้ได้ ให้ติดต่อ โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ของท่าน

**ท่านที่ได้รับวัคซีนโควิด-19แล้วก็ยังคงต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน ใช้ช้อนกลาง ถ้วย ชาม ส่วนตัว และให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนต่างๆ


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag