อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด บวงสรวงพระพรหม ตุ้มโฮมผูกเสี่ยว เที่ยวบุญคูณลาน สืบสานประเพณี

24 มกราคม 2566 ที่ ศาลาลูกพระพรหม บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ตุ้มโฮม ผูกเสี่ยว เที่ยวบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ชม ชิม ของดีเมืองจตุรพักตรพิมาน ประจำปี 2566 โดยมี นายเศกสิทธิ์
ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด /ร้อยตำรวจเอกหญิง อรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
            เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมจังหวัดร้อยเอ็ด เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ ประชาชนได้ร่วมกันแสดงถึงความเคารพศรัทธาต่อองค์พระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 
             ภายในงานประเพณีบวงสรวงพระพรหมในครั้งนี้ มีการออกร้านผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของดีจากทุกตำบล/ การประกวดขบวนแห่เอกลักษณ์ของดีแต่ละตำบล /การประกวดธิดาพระพรหม / พิธีสู่ขวัญผูกเสี่ยว /รำวงย้อนยุค /การจำหน่ายสินค้า
โอทอป และพิธีรำบวงสรวง โดยนางรำจากทุกหมู่บ้านจำนวนกว่า 1,500 คน ///

ทีมข่าว/สวท.รอ.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag