ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม ถนนสายธรรม ค้ำจุนคนจน อำเภอสุวรรณภูมิ

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายโชคชัย วัฒนากูล นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการถนนสายธรรมค้ำจุนคนจนอำเภอสุวรรณภูมิ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำอาหารแห้งช่วยเหลือครัวเรือนยากจน และเป็นต้นแบบการ
บูรณาการของคณะสงฆ์อำเภอสุวรรณภูมิ ในการแก้ไจปัญหาความยากจนในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ครัวเรือนยากจนในอำเภอสุวรรณภูมิ ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ลดปัญหา ได้รับการแก้ไขปัญหาด้วยการบูรณาการของทุกภาคส่วน ตามห้วงเวลาในการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              โดยมีพระครูสุตกิจวิมล เจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ คณะสงฆ์อำเภอสุวรรณภูมิ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag