สี่แยกข่าว กรมประชาสัมพันธ์ โดย สปข.2 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
สถานี : 94.00
16/06/2564 การดู 216 ครั้ง

https://www.facebook.com/Region2UBON/videos/125229609685408/
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government