บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นางสุภิดา สุวรรณพันธ์ รองผู้อานวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะ รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด บริจาคเงินสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 100,000 บาท จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
เนื่องด้วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดยังขาดงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรองรับการรักษาแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด         โทร.043-518200

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar