ร้อยเอ็ดรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 120 หน่วย

 ร้อยเอ็ด ประชุมรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 120 หน่วยนับ  
 วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชนาส ชัชวาลวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด    
   ในที่ประชุมได้มีมติรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 120 หน่วยนับ ได้แก่
       1.ประเภทชุมชน จำนวน 21 หน่วยนับ
       2.ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 39 หน่วยนับ
       3.ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน 21 หน่วยนับ
       4.ประเภทเครือข่สยองค์กรชุมชน จำนวน 19 หน่วยนับ 
       5.ประเภทผู้นำสัมมาชีพชุมชน จำนวน 20 หน่วยนับ
   ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการรับรองฯจะได้รับใบประกาศเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar