ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 15 ราย รวมมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 155 ราย

จังหวัดร้อยเอ็ดวันที่ 29 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 15 ราย รวมมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 155 ราย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar