จังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน 5 พฤษภาคม 2564
สถานี : 94.00
5/05/2564 การดู 205 ครั้ง
รายการ จังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน
โดย นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
และ นายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัด

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government