อบต.โพธิ์สัย พัฒนาแหล่งน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

           28 มกราคม  2565  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พันโทสังคม แสนวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทนยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการศึกษาวิจัยการพัฒนาแหล่งน้ำที่จะมาใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรของประชาชนในช่วงฤดูแล้งให้เป็นระบบ
           พันโทสังคม แสนวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย กล่าวว่า ช่วงฤดูแล้งประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งจำนวนมาก ซึ่งกระทบต่อการทำการเกษตร เนื่องจากน้ำใต้ดินมีไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย จึงมีแนวคิดที่จะนำน้ำมาจากแหล่งน้ำได้แก่น้ำห้วยแอ่ง ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำจำนวนมาก โดยวิธีการผันน้ำมาตามท่อระบายน้ำด้วยระบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการใช้ไฟฟ้า และเป็นการแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ในอนาคต ซึ่งหากเป็นไปตามที่แผนงานโครงการ ฯที่วางไว้ ปัญหาเรื่องภัยแล้งของประชาชนก็จะสามารถมีน้ำอุปโภค-บริโภคได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ หากโครงการนี้สำเร็จประชาชนสามารถได้ใช้น้ำในปี 2567 อย่างแน่นอน///
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag