โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับมอบสื่อการเรียนการสอน และวัสดุสำนักงาน จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

           ที่ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยแพทย์หญิงเพ็ญศิริ มิรัตนไพร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และคณะ  ได้รับมอบสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำนักงาน สำหรับเด็กบกพร่องทางด้านสติปัญญาและผู้ป่วยบกพร่องด้านการเรียนรู้ (LD) มูลค่า 79,950 บาท จากกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้มอบ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ ผู้ป่วยบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการช่วยเหลือและฟื้นฟู ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีคุณภาพที่ดีต่อไป////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag