ร้อยเอ็ด... ลงแขกเกี่ยวข้าวเตรียมงาน ประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญ"บุญกุ้มข้าว

                หลวงพ่อพระครูปริยัติวรศาสน์(พระมหาชำนิ)เจ้าคณะตำบลธงธานี เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผู้นำชุมชน และชาวบ้านกว่า 50 คน ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อเตรียมจัดงานบุญกิจกรรม เจดีย์รวงข้าว ในงาน "ประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญ"บุญกุ้มข้าว วัดสันติวิหารร้อยเอ็ด ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 -17 มกราคม 2565 เพื่อสืบสานตำนานพระแม่โพสพ ที่ วัดสันติวิหาร ตำบลธงธานี  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
             สำหรับ "เจดีย์รวงข้าว" ถือเป็นศิลปะที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้าน สร้างขึ้นเพื่อประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน  หรือ บุญคูณลาน ตามความเชื่อโบราณ
ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ของชาวอีสาน โดยจะประกอบพิธีหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพื่อระลึกถึงบุญคุณของพระแม่โพสพและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ให้ผลผลิตเพื่อการยังชีพ และเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการเพาะปลูก ตลอดจนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่อไป///
 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag