อบจ.ร้อยเอ็ด พร้อมอ้าแขนรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยและรพ.สต.

นายภูสิต  สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมการตรวจประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด /นายวีระศักดิ์  รัตนชัยฤทธิ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม    
           ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า อบจ.ร้อยเอ็ด พร้อมรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น(ฉบับที่2)ด้านการถ่ายโอนภารกิจ โดยขอรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีความสมัครใจ และได้ดำเนินการตามแผนงานขั้นตอน พร้อมได้ส่งเอกสารประเมินตนเองต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจ ซึ่งยังคงเหลือขั้นตอนในการตรวจประเมินความพร้อม โดยคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมรับทั้งหมดในพื้นที่ 20 อำเภอ ///   
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag