ร้อยเอ็ด ร่วมกับ อบจ.ร้อยเอ็ด ลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีชาวอีสานให้คงอยู่

              25 พ.ย. 2564 ที่ แปลงนาข้าวนางสาวชนิตา พัชรกุลสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองบัวซิตี้รีสอร์ท จำกัด บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  
นายสนอง  ดลประสิทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด /ดร.รัชนี  พลซื่อ ประธานสมาคมสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด /นางบุญเกิด ภานนท์  ประธานสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยสาขานกเหาะ ผู้แทนหอการค้าร้อยเอ็ด /สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว /ชมรมโรงสีข้าวร้อยเอ็ด และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว โฮมฮัก โฮมแฮง ร่วมแรงเกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สร้างความรัก ความสามัคคี ตามวิถีของชาวนาทุ่งกุลาร้องให้ คงอยู่คู่คนอีสานตลอดไป///
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag