ร้อยเอ็ด เปิดตัวผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิรายใหม่ไปทั่วโลก คาด สร้างมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาทต่อปี

25 พ.ย. 2564 ที่ บริษัทเมืองบัวซิตี้รีสอร์ท จำกัด บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดตัวผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิรายใหม่ไปทั่วโลก โดยมี ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด /ดร.รัชนี  พลซื่อ ประธานสมาคมสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด /นางบุญเกิด ภานนท์  ประธานสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยสาขานกเหาะ ผู้แทนหอการค้าร้อยเอ็ด /สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว /ชมรมโรงสีข้าวร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน โฮมฮัก โฮมแฮง ร่วมแรงเกี่ยวข้าว พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ โดยนางสาวชนิตา พัชรกุลสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองบัวซิตี้รีสอร์ท จำกัด เป็นเจ้าของ 
            นางสาวชนิตา พัชรกุลสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองบัวซิตี้รีสอร์ท จำกัดกล่าวว่า การเปิดตัวในวันนี้ พร้อมลงแขกเกี่ยวข้าวตามประเพณีที่นาข้าวคุณชนิตา พัชรกุลสุข เพื่อสร้างความรักสามัคคีและวิถีของชาวนาทุ่งกุลา โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาที่เป็นข้าวชั้นดีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยจะมีการส่งออกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้ไปขายต่างประเทศ เพื่อให้ต่างชาติได้บริโภคข้าวหอมมะลิที่ดีและอร่อยที่สุดในโลก ซึ่งจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดร้อยเอ็ดและประเทศไทยมีความเข้มแข็งขึ้น//
 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag