ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ขึ้นเครื่องบินสำรวจสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.เอกภาพ  พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทน ปภ.ร้อยเอ็ด ได้ขึ้นเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามและสำรวจสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชี และพื้นที่ราบลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย หลังจากมวลน้ำจากจังหวัดชัยภูมิที่ไหลลงมาตามลุ่มน้ำชี ซึ่งคาดว่าจะมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดภายใน 2-3 วันนี้
               ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากการขึ้นเครื่องบินเพื่อสำรวจดูว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำชี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าขณะนี้ ปริมาณน้ำยังต่ำระดับแจ้งเตือนอยู่ที่ประมาณ 1.30 เมตร หากมวลน้ำที่ไหลลงมาจากจังหวัดชัยภูมิ และกว่าจะถึงจังหวัดร้อยเอ็ดปริมาณน้ำก็คงจะลดลงเรื่อยเนื่องจากสภาพอากาศมีลมแปรปรวน ขณะเดียวกันปริมาณน้ำยังไหลเข้าสู่พื้นที่แก้มลิงของจังหวัดต่างๆที่เป็นทางผ่านอีกด้วย อย่างไรก็ตาม จังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ โดยเบื้องต้น ได้มอบหมายให้นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอที่เสี่ยงมีลำน้ำชีไหลผ่าน ประกอบด้วย อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอธวัชบุรี อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเสลภูมิ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอพนมไพร และอำเภออาสามารถ ให้ติดตามสถานการณ์น้ำ และหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยซึ่งต้องเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมือมวลน้ำที่ไหลผ่านลำน้ำชีมาจากจังหวัดชัยภูมิ และทุกหน่วยงานจะต้องสนับสนุนช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะพื้นที่ 8 อำเภอเสี่ยง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือ ทั้งสรรพกำลังต่างๆ และต้องติดต่อสื่อสารกันตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง และเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียง คนแก่ ไปอยู่ในที่ปลอดภัย และจัดเตรียมศูนย์พักพิง ห้องน้ำ และอาหาร โดยให้ประสาน อบต.ในท้องที่ ให้การช่วยเหลือประชาชน เตรียมการเรื่องถุงยังชีพ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน เพื่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ////

 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag