ร้อยเอ็ด สูบน้ำจากลำน้ำชีเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

 นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสูบน้ำจากลำน้ำชีเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ที่ บริเวณจุดสูบน้ำ (ริมลำน้ำชี) บ้านธวัชดินแดง ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด / นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น / นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด / และหัวหน้าส่วนราชการ /ทหาร /ตำรวจ ผู้นำชุมชน เข้าร่วม 
       ทั้งนี้  ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่องมรสุมได้พัดผ่าน ทำให้ฝนตกหนักในช่วงผ่านมา ทำให้ลำน้ำบางห้วงอาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมขัง และบริเวณต้นแม่น้ำชี ที่จังหวัดชัยภูมิ ได้เกิดฝนตกหนัก และมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งคาดว่าอีกไม่กี่วันน้ำจากจังหวัดชัยภูมิก็จะไหลลงมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดบริเวณลำแม่น้ำชีก็จะมีระดับน้ำสูงขึ้น      แต่จากการวิเคราะห์ พบว่าในหลายพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ยังมีความแห้งแล้งอยู่ โดยหนองน้ำธรรมชาติก็ยังแห้งอยู่ มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ทำการสูบน้ำในลำน้ำชีขึ้นไปเก็บกักไว้ในแก้มลิง เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ช่วงฤดูแล้ง โดยได้ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล ซึ่งมีสมรรถนะสูง สามารถสูบส่งน้ำไปได้ถึง 10 กิโลเมตร สูบส่งได้ 35,000 ลิตรต่อนาที เพื่อสูบน้ำเข้าไปกักเก็บไว้ในพื้นที่ ที่มีแหล่งน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง นอกจานี้ ยังเป็นการเร่งระบายน้ำออกในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังให้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ได้อีกทางหนึ่งด้วย///

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag