พช.ร้อยเอ็ด เปิดอนุสรณ์ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนโคกหนองนาสวนป่านาน้ำเน้นกสิกรรมธรรมชาติส่งเสริมกิจกรรมเพื่อลดต้นทุนหลุดพ้นหนี้สิน

ที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ  สวน ป่า นา น้ำ  วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม บ้านหนองหน่อง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  นางวิไลวรรณ  ไกรโสดา  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอนุสรณ์ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนโคก หนอง นา สวน ป่า นา น้ำ  เน้นกสิกรรมธรรมชาติส่งเสริมกิจกรรมเพื่อลดต้นทุนหลุดพ้นหนี้สิน โดยมีพระพรหมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ /นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน /นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน / นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยาน โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  พนักงานราชการ และ ลูกจ้าง รวม 153 คน เข้าร่วมกิจกรรม
                   เพื่อเป็นที่ระลึกถึงกรมการพัฒนาชุมชนจะมีอายุครบรอบ 60 ปี พัฒนาบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีศักยภาพ รอบรู้ทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในศตวรรษที่ 21 และปรับแนวคิด สร้างมุมมองใหม่แก่บุคลากร   และเปิดอาคารอนุสรณ์ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน เป็น ศูนย์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน  ภายในกิจกรรมประกอบด้วย  พิธีทอดถวายผ้าป่า   เปิดป้าย "ศูนย์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน อาคารอนุสรณ์ 60 ปี   กรมการพัฒนาชุมชน"  กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปล่อยปลา ปลูกพืชสมุนไพร และห่มดิน เป็นต้น   พบปะผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ ระดับประเทศ และตรวจเยี่ยมแปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ระดับตำบล (CLM) 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag