ร้อยเอ็ด ปิดบานประตูระบายน้ำกุดปลาเข็ง พร้อมจัดชุดเฝ้าระวังตรวจสอบพนังที่ทำกั้นน้ำยังตลอด 24 ชม

นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่เข้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่ไหลมากับน้ำ พร้อมปิดบานระบายประตูระบายน้ำกุดปลาเข็ง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมนาข้าวของชาวบ้าน ซึ่งโครงการชลประทานร้อยเอ็ดได้จัดจราจรน้ำ  โดยการผันน้ำผ่าน ประตูระบายน้ำกุดปลาเข็ง เข้าไปเก็บกักไว้ในแก้มลิงบึงเกลือ และบึงบ่อแก จนปริมาณเต็มความจุเก็บกัก เพียงพอสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของเกษตรกรในพื้นที่  พร้อมกันนี้ได้เร่งปิดบานระบายน้ำกุดปลาเข็ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
           โดยโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน เฝ้าระวังตรวจสอบสภาพพนังกั้นลำน้ำยังตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือได้ทันที
             สำหรับสถานการณ์น้ำในลำน้ำยัง ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังต่ำกว่าตลิ่ง และแนวพนังกั้นลำน้ำยังมีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชน///


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag