ร้อยเอ็ด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564

นายบุญนำพา  ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีจิตอาสา และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 57 ทุน ที่ ห้องประชุมสาเกต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยมี คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติ
                เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 57 ทุนๆละ 2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 114,000 บาท///

 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag