ร้อยเอ็ด มอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร กว่า 1 ล้านตัว

 ดร.เอกภาพ  พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางรัชนี  พลซื่อ  ประธานกลุ่มสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประมงอำเภออาจสามารถ  พนมไพร  หนองฮี  และอำเภอโพนทราย  นำพันธ์ปลาตะเพียน ปลาหลด ปลาขาวสร้อย และปลาดุก ไปมอบให้แก่เกษตรในพื้นที่ อำเภอละ 250,000 ตัว เพื่อนำไปปล่อยลงในห้วยหนอง คลอง บึง ตลอดจนพื้นที่นา ของตัวเอง เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหาร เสริมสร้างรายได้ให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น  และเป็นการปรับสภาพนิเวศให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำที่หายไปจากผลกระทบภัยแล้งในปีที่ผ่านมา และบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย///


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag