ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 146 ราย

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด

#ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

#รักษาหายเพิ่ม 73 ราย (รักษาหายสะสม 1,110 ราย)

#ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,291 ราย

#เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 21 ราย

#วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 146 ราย #ยอดติดเชื้อสะสมรวม 2,422 ราย

ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ของวันนี้

#เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 132 ราย

#และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 14 ราย ติดเชื้อจากการสัมผัสร่วมบ้าน(อยู่ในครอบครัวเดียวกัน) 10 ราย และอื่นๆ 4 ราย จำแนกรายอำเภอ ดังนี้

1. #อำเภอโพนทอง 26 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 8 ราย จ.อยุธยา 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 6 ราย จ.ปทุมธานี 3 ราย จ.นครปฐม 2 ราย จ.สมุทรสาคร 2 ราย จ.ชลบุรี 2 ราย จ.นนทบุรี 1 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

2. #อำเภอเสลภูมิ 22 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 13 ราย จ.ชลบุรี 3 ราย จ.นครปฐม 2 ราย และ จ.อยุธยา 2 ราย และ จ.นนทบุรี 1 มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย

3. #อำเภอธวัชบุรี 21 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 6 ราย จ.สมุทรปราการ 2 ราย และ จ.ปทุมธานี 2 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 5 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย และ Cluster 7-Eleven ตลาด อ.ธวัชบุรี 2 ราย

4. #อำเภอพนมไพร 15 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 5 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 8 ราย จ.สมุทรสาคร 1 ราย จ.สุรินทร์ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

5. #อำเภอหนองพอก 14 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 4 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 2 ราย จ.นครปฐม 4 ราย จ.สระบุรี 3 ราย และ จ.นนทบุรี 1 ราย มาตรวจ ที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

6. #อำเภออาจสามารถ 13 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 8 ราย จ.สมุทรสาคร 3 ราย และ จ.นครปฐม 2 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

7. #อำเภอหนองฮี 9 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 8 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบ เชื้อ/ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการสัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย

8. #อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 6 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย และ จ. นนทบุรี 4 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ//ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการสัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย

9. #อำเภอศรีสมเด็จ 5 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 3 ราย และ จ. สมุทรปราการ 1 ราย และ จ.ปทุมธานี 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

10. #อำเภอโพธิ์ชัย 4 ราย เดินทางมาจาก จ.สมุทรปราการ 3 ราย และ จ.อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

11. #อำเภอเมืองสรวง 3 ราย เดินทางกลับจาก กรุงเทพฯ 2 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค 1 ราย

12. #อำเภอสุวรรณภูมิ 3 ราย ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย

13. #อำเภอเมยวดี 2 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 2 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

14. #อำเภอเชียงขวัญ 1 ราย ติดเชื้อภายในพื้นที่ 1 ราย

15. #อำเภอปทุมรัตต์ 1 ราย ตรวจพบเชื้อที่ จาก จ.สมุทรปราการ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา

16. #อำเภอเกษตรวิสัย 1 ราย ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย

#วานนี้(23 กรกฎาคม 2564) เวลา 15.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 21 ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีรายละเอียด ดังนี้

#ผู้เสียชีวิตรายที่ 21 เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพศชาย อายุ 57 ปี อาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ กรุงเทพฯเริ่มป่วยวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ด้วยอาการ ไข้สูงเหนื่อยอ่อนเพลีย เข้ารับการตรวจโควิด ที่ รพ.ราชวิถี ยังไม่ทราบผล วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เดินทางกลับ อ.เมืองสรวง เข้ารับการรักษา เป็นผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และมีอาการปอดบวม ที่ รพ.เมืองสรวง ทำ Rapid test positive ส่งรับการรักษาต่อที่ รพ.ร้อยเอ็ด เก็บตัวอย่างส่งตรวจ PCR พบเชื้อโควิด เสียชีวิตวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.10 น.

#จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้

1. #ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (13 จังหวัด) ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่ ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และปฏิบัติตามคำแนะนำพร้อมทั้งให้รายงานตัวทันทีเมื่อถึงพื้นที่ และเข้ากักตัว เป็นเวลา 14 วัน ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด และให้ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ทุกคน

2. #ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น(นอกจาก 13 จังหวัด) ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่ ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และรายงานตัวทันที่เมื่อถึงพื้นที่ ให้แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน แยกสังเกตอาการตนเอง 14 วัน ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันในห้วงเวลานี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สวมหน้ากาก 100 % และล้างมือบ่อยๆ ไม่รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

----------------------------------
แหล่งข่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag