ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ย้ำ ให้หน่วยราชการ Work Form Home ร้อยละ 50 งดเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด ยกเว้นเหตุจำเป็นต้องขออนุญาตตามลำดับชั้น พร้อมสนับสนุนให้มีการปลูกพืชสมุนไพร

นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ขอให้เข้มงวดควบคุมการติดเชื้อภายในจังหวัดในอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้/ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจทุกแห่งให้  Work Form Home ร้อยละ 50/ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ งดเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด หากมีเหตุจำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น /งดเดินทางไปพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กรณีมีเหตุจำเป็นต้องขออนุญาต และเมื่อเดินทางกลับมาต้องรายงานตัว กักตัว ตรวจโรค และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคทราบ การประชุม/อบรม สัมมนา ที่เป็นการรวมคนให้งดหรือเลื่อนออกไปก่อน กรณีจำเป็นให้ถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัด หรือจัดประชุมทางออนไลน์ / จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ทุกระดับ (จังหวัด อำเภอ ตำบล / จัดตั้งชุดลาดตระเวรเคลื่อนที่เร็วประจำศูนย์ 24 ชม./ ตั้ง Local Quarantine ทุกระดับ (จังหวัด อำเภอ ตำบล) และต้องมี Community Isolation (CI) ทุกตำบล / เร่งตรวจเชื้อทุกรายที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง แยกกักตัว / แยกผู้ป่วยให้เหมาะสม ป่วยหนักรักษาครบ จบได้แน่ / ให้ทุกอำเภอจัดทำข้อมูลผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง/ผู้ป่วยแยกรายตำบล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ ทั้งการจัดหาเตียงรองรับ และการสนับสนุนด้านงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการวางแผนจัดซื้อ ATK สำหรับตรวจคัดกรองโรคแต่ละพื้นที่  
             ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ยังกล่าวอีกกว่า พร้อมสนับสนุนให้มีการปลูกพืชสมุนไพร โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร กระชายขาว และตรีผลา รวมถึงพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อนำไปสู่การผลิตเป็นยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคต่างๆ ต่อไป////

 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag