ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 #เพิ่มขึ้น 135 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,129 ราย

#สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด

#ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

#รักษาหายเพิ่ม 114 ราย (รักษาหายสะสม 955 ราย)

#ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,154 ราย

#เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตสะสม 20 ราย

#วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 135 ราย

#ยอดติดเชื้อสะสมรวม 2,129 ราย

ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ของวันนี้

#เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 122 ราย

#และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 13 ราย จำแนกรายอำเภอ ดังนี้

1. #อำเภอสุวรรณภูมิ 20 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 15 ราย และ จ.ปทุมธานี 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ 3 ราย และ เป็นผู้ติดเชื้อเพิ่มในการระบาดเป็นกลุ่มก้อน Cluster Big C 1 ราย

2. #อำเภอโพนทอง 16 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 11 ราย จ.ปทุมธานี 3 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย และ จ.อุบลราชธานี 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

3. #อำเภอจังหาร 14 ราย เป็นผู้ติดเชื้อเดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 5 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 9 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

4. #อำเภอพนมไพร 14 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 3 ราย จ.อยุธยา 8 ราย และ จ.นครปฐม 2 ราย มาตรวจที่ โพงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

5. #อำเภอทุ่งเขาหลวง 10 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 4 ราย จ. สมุทรปราการ 4 ราย และ จ.ปทุมธานี 2 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

6. #อำเภอหนองพอก 9 ราย เดินทางมาจาก จ. นครปฐม 4 ราย กรุงเทพฯ 2 ราย จ.ปทุมธานี 2 ราย และ จ.สมุทรสาคร 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

7. #อำเภอโพธิ์ชัย 9 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 6 ราย จ.ปทุมธานี 2 ราย จ.ฉะเชิงเทรา 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลใน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

8. #อำเภอหนองฮี 8 ราย เดินทางกลับกรุงเทพฯ 6 ราย จ.สมุทรสาคร 1 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

9. #อำเภอเสลภูมิ 6 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 5 ราย และ จ. อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

10. อำเภอปทุมรัตต์ 6 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 4 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัด ร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อในจังหวัด จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย

11. #อำเภอโพนทราย 6 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ 6 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

12. #อำเภออาจสามารถ 5 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 3 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา /ติดเชื้อภายในจังหวัดอยู่ในระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค

13. #อำเภอเกษตรวิสัย 4 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อในจังหวัด จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย

14. #อำเภอจตุรพักตรพิมาน 3 ราย เดินทางมาจาก จ. นนทบุรี 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /ติดเชื้อในจังหวัด จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย

15. #อำเภอธวัชบุรี 2 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย (Cluster 7- Eleven)

16. #อำเภอเชียงขวัญ 1 ราย เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

17. #อำเภอเมยวดี 1 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

18. #อำเภอเมืองสรวง 1 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 1 ราย อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2564) จังหวัดร้อยเอ็ด มีรายงานผู้ป่วยโควิด -19 เสียชีวิต จำนวน 2 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 20 ราย ดังนี้

#ผู้เสียชีวิตรายที่ 19 #เป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 1733 เพศหญิง อายุ 60 ปี ม.15 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เข้ารับการรักษา ที่ รพ.ร้อยเอ็ด ด้วยอาการแขนขา อ่อนแรง แพทย์วินิจฉัย STROKE (โรคหลอดเลือดสมอง) ตรวจคัดกรองก่อนผ่าตัด ต่อมาเสียชีวิต วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ฌาปนกิจศพที่วัดบูรพาภิราม อ.เมืองร้อยเอ็ด วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

#ผู้เสียชีวิตรายที่ 20 #เป็นผู้ติดเชื้อราย ที่ 404 เพศหญิง อายุ 42 ปี ม.3 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด อาชีพ พนักงานบริษัทจัดหางาน จ.สมุทรปราการ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตรวจพบเชื้อโควิด ที่โรงพยาบาลบางนา 5 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เดินทางกลับ จ.ร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษาที่ รพ.ร้อยเอ็ด เสียชีวิต วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.10 น. ฌาปนกิจศพที่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์ ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น.


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag