ร้อยเอ็ด เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19
นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านทาง LINE Application “ร้อยเอ็ดพร้อม” ให้กับพี่น้องประชาชนรายครัวเรือน ที่ บริเวณชุมชนบ้านเหล่าล้อ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอศรีสมเด็จ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนทุกครัวเรือนเข้าถึงการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และให้ประชาชนในพื้นที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ครบทุกครัวเรือน ตลอดจนเป็นการวางแผนบริหารจัดการจำนวนวัคซีน และจัดหาสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการมากที่สุด ซึ่งสามารถลดความรุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และป้องกันการเสียชีวิต อีกทั้งยังช่วยให้จังหวัดร้อยเอ็ดผ่านสถานการณ์และวิกฤต กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ//

image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag