โครงการต่อลมหายใจกองทุน D3510 ศิริราชมูลนิธิ โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริพันธ์ เจียรกุล บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow) จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 400,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายแพทย์พฤทธิ์ ธนะแพสย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow) จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท จากโครงการต่อลมหายใจกองทุน D3510 ศิริราชมูลนิธิ โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริพันธ์ เจียรกุล มอบให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เนื่องด้วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดยังขาดงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรองรับการรักษาแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด         โทร.043-518200


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag