ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 12 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 294 ราย

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่17มิถุนายน2564
วันนี้มีผู้รักษาหายกลับบ้านได้ 1 ราย (รพ.ร้อยเอ็ด 1 ราย) (รักษาหายสะสม 264 ราย) พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัว ต่อที่บ้านอีก 14 วัน และ
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 24 ราย
เสียชีวิตสะสม 6 ราย
    วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด19เพิ่มขึ้น12ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม294ราย ดังนี้

#อำเภออาจสามารถ จำนวน 8 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (HRC)กับผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 282(ยกเว้นรายที่ 290) ดังนี้

#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 283(รายที่ 1 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 2 ปี ต.โหรา อ.อาจสามารถ HRC ผู้ติดเชื้อรายที่ 282

#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่284(รายที่ 2 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 30 ปี ต.โหรา อ.อาจสามารถ HRC ผู้ติดเชื้อรายที่ 282

#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่285(รายที่ 3 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 11 ปี ต.โหรา อ.อาจสามารถ HRC ผู้ติดเชื้อรายที่ 282

#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่286(รายที่ 4 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 57 ปี ต.โหรา อ.อาจสามารถ HRC ผู้ติดเชื้อรายที่ 282

#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่287(รายที่ 5 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 7 เดือน ต.โหรา อ.อาจสามารถ HRC ผู้ติดเชื้อรายที่ 282

#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่288(รายที่ 6 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 6 ปี ต.โหรา อ.อาจสามารถ HRC ผู้ติดเชื้อรายที่ 282

#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่289(รายที่ 7 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 59 ปี ต.โหรา อ.อาจสามารถ HRC ผู้ติดเชื้อรายที่ 282

#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่290(รายที่ 8 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 10 ปี ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ HRC ของผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ ตรวจรอบที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ผลไม่พบเชื้อ ตรวจรอบที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผล พบเชื้อ

#อำเภอโพนทราย จำนวน 1 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ

#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่291(รายที่ 9 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 41 ปี ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย อาชีพแม่บ้าน กลับจากกรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อที่ รพ.สุวรรณภูมิ ผลตรวจพบเชื้อ

#อำเภอจังหาร จำนวน 1 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ

#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่292(รายที่ 10 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 52 ปี ต.ม่วงลาด อ.จังหาร อาชีพค้าขาย กลับจากกรุงเทพฯ

#อำเภอหนองพอก จำนวน 1 ราย ตรวจค้นหาเชิงรุกในกลุ่มบุคลากรการแพทย์

#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่293(รายที่ 11 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 37 ปี ต.รอบเมือง อ.หนองพอก เจ้าหน้าที่แผนกจ่ายกลาง รพ.หนองพอก ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 Dose ไม่มีอาการป่วย เข้ารับการตรวจเชิงรุกในกลุ่มบุคลากรการแพทย์

#สถานกักกันโรคเรือนจำร้อยเอ็ด จำนวน 1 ราย

#ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่294 (รายที่ 12 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 46 ปี เป็นผู้ต้องขังในสถานกักกันโรค เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ติดเชื้อทุกราย เข้ารับการรักษาใน รพ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดกำลังดำเนินการสอบสวนและจะแจ้งให้ทราบใน Time line ต่อไป


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag