ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 3 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 282 ราย

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

**วันนี้มีผู้รักษาหายกลับบ้านได้ 2 ราย (รพ.ร้อยเอ็ด 1 ราย และ รพ.สุวรรณภูมิ 1 ราย) **รักษาหายสะสม 263 ราย พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัว ต่อที่บ้านอีก 14 วัน และ

**ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 13 ราย

**เสียชีวิตสะสม 6 ราย

**วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 3 ราย *8ยอดติดเชื้อสะสมรวม 282 ราย ดังนี้

**อำเภอโพนทอง 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ

ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 280 (รายที่ 1 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 16 ปี ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง ปัจจัยเสี่ยง เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ รับการรักษาที่ รพ.ร้อยเอ็ด

**อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ

ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 281(รายที่ 2 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 38 ปี ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด ปัจจัยเสี่ยง เดินทางกลับจาก กรุงเทพฯ ระหว่างเดินทางกลับร้อยเอ็ด รับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ จ.นครราชสีมา ผลตรวจพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.ร้อยเอ็ด

**อำเภอทุ่งเขาหลวง 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ

ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 282 (รายที่ 3 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 30 ปี ภูมิลำเนา ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ เข้าพักที่ภูมิลำเนา 1-2 วัน แล้วไปพักที่บ้านแฟนที่ ต.โหรา อ.อาจสามารถ ต่อมามีอาการป่วย จึงเข้ารับการรักษาและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.อาจสามารถ ส่วนรายละเอียดประวัติเสี่ยงจะแจ้งใน Time Line ต่อไป

**ข้อมูลการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.)

- จำนวนเป้าหมายประชากรที่จะได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 750,860 คน /ยอดจองวัคซีน 272,579 คน (ร้อยละ 36.3)

- จำนวนผู้ลงทะเบียนในระบบร้อยเอ็ดพร้อม จำนวน 22,806 คน /จองคิวลำดับการฉีดและเลือกหน่วยบริการฉีดแล้ว จำนวน 18,278 คน

- จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการจัดสรรวัคซีนทั้งสิ้น 65,045 โด๊ส/ ฉีดไปแล้ว 46,323 โด๊ส (ร้อยละ 71.22 )

**จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ผ่าน Line “ร้อยเอ็ดพร้อม” เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับท่านที่ไม่สามารถจองผ่านระบบนี้ได้ ให้ติดต่อ โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ของท่าน หรือโทรศัพท์สอบถามเบอร์ Call Center ของโรงพยาบาลทุกอำเภอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sasuk101.moph.go.th หรือโทร 08-0990-5070


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag