ร้อยเอ็ดเป็น 0 ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 279 ราย

**สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด

**ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564

**วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น

**ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 279 ราย

**รักษาหายเพิ่ม 2 ราย (รักษาหายสะสม 261 ราย) พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน

**เสียชีวิตสะสม 6 ราย

**คงรักษาในโรงพยาบาล 12 ราย

**ข้อมูลการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.)

- จำนวนเป้าหมายประชากรที่จะได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 750,358 คน /ยอดจองวัคซีน 273,748 คน (ร้อยละ 36.48)

- จำนวนผู้ลงทะเบียนในระบบร้อยเอ็ดพร้อม จำนวน 21,516 คน /จองคิวลำดับการฉีดและเลือกหน่วยบริการฉีดแล้ว จำนวน 17,205 คน

- จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการจัดสรรวัคซีนทั้งสิ้น 58,725 โด๊ส/ ฉีดไปแล้ว 43,444 โด๊ส (ร้อยละ 73.98 )

**จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ผ่าน Line “ร้อยเอ็ดพร้อม” เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับท่านที่ไม่สามารถจองผ่านระบบนี้ได้ ให้ติดต่อ โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ของท่าน หรือโทรศัพท์สอบถามเบอร์ Call Center ของโรงพยาบาลทุกอำเภอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sasuk101.moph.go.th หรือโทร 08-0990-5070

**แจ้งสื่อสารความเสี่ยง ถึงผู้ที่เดินทางมากับรถโดยสาร บริษัทประหยัดทัวร์ สายกรุงเทพฯ - พนมไพร วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. ออกจากขนส่งหมอชิต ถึง บขส.สุวรรณภูมิ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 05.00 น.ขอให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง 14 วัน(ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564) หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag