ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 275 ราย

#สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด

#ประจำวันที่12มิถุนายน2564

#วันนี้มีผู้รักษาหายกลับบ้านได้3ราย (รพ.ร้อยเอ็ด 2 ราย และ รพ.เกษตรวิสัย 1 ราย) (รักษาหายสะสม 259 ราย) พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัว ต่อที่บ้านอีก 14 วัน และ

#ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 10 ราย

#เสียชีวิตสะสม 6 ราย

#วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1 ราย #ยอดติดเชื้อสะสมรวม275ราย ดังนี้

#อำเภอเมืองสรวง 1 ราย เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 275 เพศชาย อายุ 21 ปี ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง ประวัติเสี่ยง เดินทางกลับจากสมุทรปราการพร้อมกับมารดาที่มีอาชีพขายล็อตเตอรี่ในจังหวัดสมุทรปราการ และเดินทางกลับบ้านที่อำเภอเมืองสรวง ส่วนรายละเอียดประวัติเสี่ยงจะแจ้งใน Time Line ต่อไป

#ข้อมูลการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.)

- จำนวนเป้าหมายประชากรที่จะได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 749,996 คน /ยอดจองวัคซีน 274,677 คน (ร้อยละ 36.62)

- จำนวนผู้ลงทะเบียนในระบบร้อยเอ็ดพร้อม จำนวน 18,691 คน /จองคิวลำดับการฉีดและเลือกหน่วยบริการฉีดแล้ว จำนวน 14,303 คน

- จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการจัดสรรวัคซีนทั้งสิ้น 58,725 โด๊ส/ ฉีดไปแล้ว 38,135 โด๊ส (ร้อยละ 64.94 )

#จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ผ่าน Line “ร้อยเอ็ดพร้อม” เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับท่านที่ไม่สามารถจองผ่านระบบนี้ได้ ให้ติดต่อ โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ของท่าน หรือโทรศัพท์สอบถามเบอร์ Call Center ของโรงพยาบาลทุกอำเภอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sasuk101.moph.go.th หรือโทร 08-0990-5070

#มาตรการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ขอให้สแกนคิวอาร์โคส ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ พร้อมทั้งรายงานตัวกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. เพื่อประเมินความเสี่ยงและแยกกักตัว 14 วัน หรือตามที่อยู่จริง ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก 100 % ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ อยู่บ้านและขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม และ งานบุญต่างๆ ให้แยกรับประทานอาหาร ใช้ภาชนะส่วนตัว ช้อนส่วนตัว ยึดหลัก แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag