ร้อยเอ็ด ประกอบพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2566

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร และกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2566 โดยมี นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมถวาย และมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่ วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด          
               โดยการสอบบาลีสนามหลวงฯ ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มีสนามสอบทั้งสิ้น จำนวน 83 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการสอบในระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดมีสนามสอบบาลีสนามหลวง 2 แห่ง คือ ที่วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และวัดกลาง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          ทั้งนี้ ที่สนามสอบวัดบ้านเปลือยใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล ซึ่งเป็นข้าวกล่องพระราชทาน จำนวน 503 ชุด ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร และกรรมการกำกับห้องสอบ ซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม///

ทีมข่าว สวท.ร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag