รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2566

15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ แด่พระภิกษุ สามเณร และกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2566 ณ วัดกลาง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระโสภณปริยัตยาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ / นางพรรณี ดลประสิทธิ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด /หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมพิธี         
           โดยการสอบบาลีสนามหลวงฯ ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มีสนามสอบทั้งสิ้น จำนวน 83 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการสอบในระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566 ในส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีสนามสอบบาลีสนามหลวง 2 แห่ง คือ ที่วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และวัดกลาง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
            ทั้งนี้ ที่สนามสอบวัดกลาง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลเป็นข้าวกล่องพระราชทาน จำนวน 337 ชุด ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร และกรรมการกำกับห้องสอบ ซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดผลบาลีในการเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม///
สวท.ร้อยเอ็ด /ข่าว

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag