ร้อยเอ็ด เริ่มแล้วการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้เป็นวันแรกที่จัดการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนกว่า 250,000 คน สร้างความคึกคักเป็นอย่างมาก
              30 มกราคม  2566  ที่สนามแข่งขันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  นายสนอง  ดลประสิทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ข ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมีโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 14 โรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
           เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  มีประสบการณ์ที่ดี ตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศด้านศิลปะหัตกรรม เป็นการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชนอีกด้วย
          สำหรับการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 วันนี้เป็นวันแรกมีนักเรียน ครู เข้าร่วมกันการแข่งขันทักษะแต่ละประเภทตามโรงเรียนต่างทั้งในตัวจังหวัด ต่างอำเภอ และตำบล ในพื้นที่ทั่วจังหวัดร้อยเอ็ด และพรุ่งนี้วันที่ 31 มกราคม 2566 จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเวลา 18.00 น. ที่ บริเวณลานสาเกตุนคร ด้านหน้าหอโหวต สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด///

ทีมข่าว สวท.รอ./ข่าว/รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag