อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

24  มกราคม  2566  ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปทุมรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด  นายชัยวัฒน์  ชัยเวชพิสิฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวประจำปี 2566  โดยมีนายวรเชษฐ์  ผลผาเลิศ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเพณีให้เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนอีสานให้คงอยู่ มีความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้รู้จักประเพณีอันดีงามของคนอีสานที่ควรอนุรักษ์ สืบสานตลอดไป
            กิจกรรมภายในงาน  มีการรับบริจาคข้าวเปลือกจากหมู่บ้านต่างๆ/ การก่อเจดีย์ข้าวเปลือก /การบายศรีสู่ขวัญข้าว /การประกวดธิดาบุญคูณลาน /การประกวดร้านนิทรรศการของแต่ละตำบล/ การประกวดผ้าไหม/ ข้าวหอมมะลิ /ประกวดส้มตำลีลา /การแข่งขันสาวไหม/ การแสดงของนักเรียน และการจำหน่ายสินค้าชุมชน 
           สำหรับประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวของอำเภอปทุมรัตน์ เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน โดยประเพณีนี้ถือเป็นการทำบุญสิบสองเดือนของชาวอีสาน หรือที่เรียกว่าประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ โดยทำบุญในช่วงปลายเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นระยะที่ชาวนาได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อย ถือได้ว่าเป็นประเพณีอันดีงามที่ชาวอีสานได้สืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ที่เราๆควรอนุรักษ์ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป 
             โดยในปีนี้ ได้รับบริจาคข้าวเปลือกจ้าว จำนวน 9,107 กิโลกรัม ข้าวเปลือกเหนียว 8,771 กิโลกรัม ซึ่งข้าวทั้งจะหมดจะนำมาประมูลขายเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในด้านสาธารณกุศล และเข้ากองทุนบุญคูณลาน///

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag