รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เข้ารับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2566

23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2566 โดยลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ของนายทำนอง ตีระสี ผู้ใหญ่บ้านโพนทอน หมู่ที่ 3 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาคี ผู้นำศาสนา กลุ่มอาชีพต่างในชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ ที่ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโพนทอน หมู่ที่ 3 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
          ทั้งนี้ รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นรางวัลของกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปี ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบล และหมู่บ้าน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป////

ศุภลักษ์  ระดาบุตร/ข่าว/สวท.รอ.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag