ร้อยเอ็ด คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1

 8 สิงหาคม 2565  นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสุรินทร์ นำนาผล รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ,คณะกรรมการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นคุณค่ายิ่งของชีวิตครู และยังเป็นบำเหน็จความชอบ เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูง 
                 โดย รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี “Princess Maha Chakri Award” เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้แก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครูและสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จากใน 11 ประเทศ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และติมอร์-เลสเต ซึ่งการดำเนินการคัดเลือกครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ปี 2566
            ทั้งนี้ คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ปฏิบัติงานสอนต่อเนื่องจนถึงวันประกาศผลการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษา ที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี เป็นต้น ///

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag