ร้อยเอ็ด แถลงข่าวการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

5  สิงหาคม 2565  ที่ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  
นายภูสิต  สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด /นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด /นางดนิตา  สมจิตต์  ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันแถลงข่าวการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565  ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพื่อคัดเลือกส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป
        โดย กรมพัฒนาชุมชนได้แจ้งทุกจังหวัดได้ดำเนินการจัดประกวดผ้าลายพระราชทานฯผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา ซึ่งกำหนดผ้าส่งเข้าประกวด 14 ประเภท ได้แก่ ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ และ 3 ตะกอขึ้นไป/ผ้าขิด/ผ้าจก/ผ้ายก/ไหมยกดิ้น/ผ้ายกแบบมีสังเวียน/ไหมยกไหม/หมี่คั่น/ผ้าเกาะ/ผ้าบาติกผ้ามัดย้อม/ผ้าแพรวา/ผ้าซิ่นกลุ่มชาติพันธ์ลาวเวียง ลาวครั่ง/ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์/ผ้าปัก และผ้าเทคนิคผสม  ปัจจุบันมีผู้ส่งผ้าเข้าร่วมประกวดแล้วจำนวน 155 ผืน โดยจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดพิจารณาคัดเลือกผ้าที่ส่งเข้าประกวดในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นี้
         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับกลุ่มทอผ้าลายพระราชทานฯ อนุรักษ์ภูมิปัญญา ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้า นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชุมชนมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป
           จึงขอเชิญชวนกลุ่มทอผ้า ช่างทอผ้า กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ส่งผ้าลายขิดพระราชทานฯ  ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ส่งเข้าร่วมประกวดได้ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นี้ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเวลาราชการ///


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag